Warsztaty z korozji materiałów

RuinyPrzez 5 kolejnych semestrów, zaczynając od semestru II, wszyscy studenci kierunku Budownictwo będą uczestniczyli w warsztatach z korozji materiałów budowlanych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów-praktyków w wymiarze 4 godz./mies. (łącznie 92 godziny). Warsztaty umożliwią studentom zapoznanie się w praktyce z następującymi zagadnieniami:

  • badanie stopnia wilgotności materiałów i obiektów budowlanych,
  • badanie stopnia zasolenia materiałów pobranych z obiektów,
  • badanie wpływu zasolenia na materiałach wzorcowych,
  • badanie skuteczności zabezpieczeń materiałów przed wilgocią.

Nowe komputeryZajęcia będą się odbywały m.in. w nowej pracowni, wyposażonej w 15 komputerów Dell Optiplex 7010 (procesor Intel® Core™ i7-3770 3.4GHz, 16GB RAM) z 24 calowymi monitorami Dell P2412H. Pracownia została zakupiona na potrzeby realizacji projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany”.