Szkolenie z ochrony środowiska

Wszyscy studenci I roku wezmą udział w Szkoleniu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji. Uczestnicy zostaną zapoznani z problemami ekologicznymi, występującymi w procesie produkcji oraz sposobami ich rozwiązywania.

Szkolenie będzie trwało 15 godzin i będzie składało się z dwóch modułów:

  • Pozwolenia środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • Gospodarka odpadami.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.