Staże studenckie

RobotnikW ramach projektu zorganizowanych zostanie 25 staży. 10 osób w roku akademickim 2013/2014 oraz 15 osób w roku akademickim 2014/2015 odbędzie dwumiesięczne, płatne staże w firmach budowlanych. Stażyści będą mieli okazję zdobyć doświadczenie i zweryfikować wiedzę ze studiów. Staże dadzą możliwość poznania praktycznych aspektów funkcjonowania firmy budowlanej oraz uczestnictwa w realizacji ciekawych inwestycji budowlanych. Każdy zakwalifikowany student będzie miał przydzielonego doświadczonego opiekuna na czas stażu.

Zobacz też:
Rekrutacja na staże studenckie

Relacja fotograficzna studentów