Zespół projektu

Kierownik projektu

mgr Izabela Adamowicz-Łogwińska

Specjalista ds. monitoringu

dr Dorota Karwacka

Specjalista ds. finansowych

mgr Joanna Kędziora

Specjalista ds. obsługi administarcyjnej

mgr Piotr Szymczuk

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Magda Kalinowska

Specjalista ds. utworzenia i obsługi strony www

Marek Kowalczyk