Nasz projekt

Projekt „Budownictwo – kierunek zamawiany” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni… (czytaj dalej) 

Główne cele projektu to zwiększenie ilości absolwentów oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunku Budownictwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Projekt jest skierowany do 107 studentów/ek, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2012/13.