Do pobrania

Dokumenty

Harmonogram zajęć wyrównawczych (zaktualizowany 23.10.2012)
Deklaracja wyboru zajęć dodatkowych
Regulamin stypendialny 2013 (nowy)
Wniosek o przyznanie stypendium 2013 (nowy)
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy

Staże studenckie

Regulamin stażu

Załączniki niezbędne do odbycia staży u pracodawców:
Zał. 1. Umowa na realizację stażu
Zał. 2. Deklaracja uczestnictwa
Zał. 3. Program stażu
Zał. 4. Sprawozdanie z realizacji stażu
Zał. 5. Karta czasu pracy
Zał. 6. Zaświadczenie o odbyciu stażu
Zał. 7. Oświadczenia

Zdjęcia