Kurs języka angielskiego

W trakcie drugiego roku studiów, 10 studentów będzie uczestniczyć w branżowym kursie języka angielskiego. Pozwoli im to poznać fachowe słownictwo z zakresu budownictwa, co ułatwi przyszłym inżynierom korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz współpracę z firmami międzynarodowymi. Zajęcia kursu będą się odbywały raz w tygodniu. Przyjęcie na podstawie kolejności zgłoszeń i wyników w nauce.

 

 Podręczniki:

od przybytku głowa zaboli 😉