Rekrutacja

Jeśli chcesz studiować z nami, zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

TUTAJ znajdziesz ulotkę z listą dokumentów, które będziesz musiał/a złożyć po zakwalifikowaniu się na studia. Na ulotce znajdziesz również najważniejsze zasady rekrutacji.

TUTAJ możesz zapoznać się ze szczegółowymi Zasadami rekrutacji na rok akademicki 2012/2013.