Stypendia

pieniądzeStypendia są przyznawane 12 najlepszym studentom na roku. Na pierwszym semestrze decyduje świadectwo maturalne, później wyniki w nauce. Od trzeciego semestru stypendia są przyznawane na cały rok. Wysokość stypendium to 1000 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium
Regulamin stypendialny