Letnia Akademia Przedsiębiorczości

PrzedsiębiorcaPo drugim roku studiów, 15 studentów będzie mogło uczestniczyć w prowadzonym przez zewnętrzną firmę szkoleniu, które ułatwi im w przyszłości założenie i prowadzenie własnej firmy.

Szkolenie będzie miało formę 5-ciodniowego, wakacyjnego wyjazdu i obejmie takie zagadnienia jak:

  • podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasady rejestrowania firmy,
  • prawo pracy,
  • formy opodatkowania działalności gospodarczej,
  • tworzenie biznesplanu,
  • praktyczne metody budowania wartości firmy,
  • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
  • tworzenie strategii firmy,
  • zarządzanie personelem,
  • podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Uczestnicy szkolenia będą wybierani spośród chętnych na podstawie kolejności zgłoszeń oraz wyników w nauce.

Zobacz też:
Listy zakwalifikowanych na LAP